tr
KAM Promotion Video The Brand of Concrete The Factory Factory
 • prefabrik
 • prekast
 • betonarme
 • parke taşı
 • çit direği
 • menfez
 • enerji nakil hattı
 • c strong
 • köprü kirişi
 • beton
 • panelton
 • betoplak
 • boşluklu döşeme
Superstructures and Their Products

Superstructures and their products columns, beams, roof truss, TT slab, hollow core slab, gutter, bridge beam and facade panels; are the products which are manufactured under control in our plant and assembled on the spot requested by the customer after the delivery.


Each product is specially designed and manufactured in accordance with the static project.


Why precast? • Production is controlled and supervised at every stage
 • Superior strength concrete is obtained as a result of the combination of specially chosen steel and cement
 • Products gain strength in a short time due to steam curing
 • Wide spans can be covered thanks to the pretension technique
 • Offers time and cost saving since production and assembly can be conducted year round

 

  Column
Shape: rectangular or square section
Min. C35 class concrete usage
S420 iron (compliant with the requirements of earthquake regulation)
Pre-tensioned/non pre-tensioned production
Production without console or with many consoles
Lmax.=29 m No min. limit.
Can be produced with C STRONG technology.
Hinged or moment transfer joint can be applied.


  Floor Beam
Shape: Rectangular, I, L, T section
Min C35 class concrete usage
S420 iron (compliant with the requirements of earthquake regulation)
Pre-tensioned/non pre-tensioned production
Lmax.=(changes according to the project)  

     
  TT Slab
Shape: Two T’s side by side
Min C35 class concrete usage
S420 iron  (compliant with the requirements of the earthquake regulation)
Pre-tensioned production
Lmax.=20 m. No min. limit. 
     
  Hollow core slab
Shape: 120 cm wide with hollow cores
Min C35 class, zero-slump concrete usage
Pre-tensioned production
Lmax.=(dependent on the load bearing capacity) 
 
  Secondary Beam
Shape: Rectangular section
Min C35 class concrete usage
S420 iron (compliant with the requirements of earthquake regulation)
Pre-tensioned/ non pre-tensioned production
Lmax.= ( dependent on the project)

     
  Crane Beam
Shape: I section
Min C35 class concrete usage
S420 iron (compliant with the requirements of earthquake regulation)
Pre-tensioned/non pre-tensioned production
Lmax.= (dependent on the project)
Load Bearing Capacity: between 5 - 80 tons
 
  Porch Beam
Shape: I section
Min C35 class concrete usage
S420 iron (compliant with the requirements of earthquake regulation)
Pre-tensioned/non pre-tensioned production
Lmax.=27 m. No min. limit.     

 
  Roof Truss
Shape: Trapezoidal section, space/ no space
Min C35 class concrete usage
S420 iron (compliant with the requirements of earthquake regulation)
Pre-tensioned (above 15 m) / non pre-tensioned (up to 15 m) production
Size: h variable
Lmax.=30 m. Lmin.=7,5 m   

 
 

Purlin
Shape: frustum of a cone
Min C35 class concrete usage
S420 iron  (compliant with the requirements of the earthquake regulation)
Pre-tensioned/non pre-tensioned production
Lmax.=( dependent on the project)


 
  Gutter
Shape: V or U section
Min C35 class concrete usage
S420 iron  (compliant with the requirements of the earthquake regulation)
Pre-tensioned/non pre-tensioned production
Lmax.=( dependent on the project)

 
  Facade Panel
Shape: Rectangular section
Min C35 class concrete usage
S420 iron  (compliant with the requirements of the earthquake regulation)
Non pre-tensioned production
Vertical / Horizontal facade panel
d(thickness)= 10 to 20 cm
With or without thermal insulation

     
  Decorative Facade Panel (Mono)
Shape: Rectangular section
Min C35 class concrete usage
S420 iron  (compliant with the requirements of the earthquake regulation)
Non pre-tensioned production
Vertical / Horizontal facade panel
d(thickness)= 10 to 20 cm
With or without thermal insulation
 

 

 
Decorative Facade Panel
(Multi)
Shape: Rectangular section
Min C35 class concrete usage
S420 iron  (compliant with the requirements of the earthquake regulation)
Non pre-tensioned production
Vertical / Horizontal facade panel
d(thickness)= 10 to 20 cm
With or without thermal insulation

     
 
FOTO BETO
Shape: Rectangular section
Min C35 class concrete usage
S420 iron  (compliant with the requirements of the earthquake regulation)
Non pre-tensioned production
Vertical / Horizontal facade panel
d(thickness)= 10 to 20 cm
With or without thermal insulation

 

 

Kolon, kiriş, çatı makası, TT plak, boşluklu döşeme, yağmur oluğu, köprü kirişi ve cephe panelleri; fabrikamızda kontrol altında üretimi gerçekleştirilen ve nakliyesi yapıldıktan sonra müşterimizin istediği bölgede montajı tamamlanan elemanlardır.

Her eleman statik projesine göre özel olarak dizayn edilip üretilmektedir.

Neden Prefabrik?

• Üretim her aşamada kontrol ve denetim altındadır
• Özel seçilmiş çeliğin ve çimentonun bileşkesi sonucu üstün mukavemetli beton elde edilir
• Ürün buhar kürü sonucu kısa sürede mukavemet alır
• Öngerme tekniği sayesinde büyük açıklıklar geçilir
• Dört mevsim imalat ve montaj yapılabilmesi sayesinde zaman ve maliyet tasarrufu sağlarKolon
Şekil: Dikdörtgen veya kare kesitli
Min C35 sınıfı beton kullanımı
S420 demir (deprem yönetmeliği şartlarına uygun)
Öngermeli/öngermesiz üretim
Konsolsuz veya çok konsollu üretim
Lmax.=29 m Min. sınır yok.
C STRONG teknolojisi ile üretimi yapılabilir.
Mafsallı veya moment aktaran birleşim uygulanabilir.
Döşeme Kirişi
Şekil: Dikdörtgen,I,L,T kesitli
Min C35 sınıfı beton kullanımı
S420 demir (deprem yönetmeliği şartlarına uygun)
Öngermeli/öngermesiz üretim
Lmax.=(Projeye göre değişken)Tali Kiriş
Şekil: Dikdörtgen kesitli
Min C35 sınıfı beton kullanımı
S420 demir (deprem yönetmeliği şartlarına uygun)
Öngermeli/öngermesiz üretim
Lmax.=(Projeye göre değişken)Sundurma Kirişi
Şekil: I kesitli
Min C35 sınıfı beton kullanımı
S420 demir (deprem yönetmeliği şartlarına uygun)
Öngermeli/öngermesiz üretim
Lmax.=27 m. Min. sınır yok.Çatı Makası
Şekil: Trapez kesitli, boşluklu/boşluksuz
Min C35 sınıfı beton kullanımı
S420 demir (deprem yönetmeliği şartlarına uygun)
Öngermeli (15 mt üstü) /öngermesiz üretim (15 mt ye kadar)
Boyut: h değişken
Lmax.=30 m. Lmin.=7,5 mKreyn Kirişi
Şekil: I kesitli
Min C35 sınıfı beton kullanımı
S420 demir (deprem yönetmeliği şartlarına uygun)
Öngermeli/öngermesiz üretim
Lmax.=(Projeye göre değişken)
Taşıma Gücü: 5 - 80 ton arasıAşık Kirişi
Şekil: Kesik koni Min C35 sınıfı beton kullanımı S420 demir (deprem yönetmeliği şartlarına uygun) Öngermeli/öngermesiz üretim Lmax.=(Projeye göre değişken)TT Plak Döşeme
Şekil: Yan yana iki T şeklinde
Min C35 sınıfı beton kullanımı
S420 demir (deprem yönetmeliği şartlarına uygun)
Öngermeli üretim
Lmax.=20 m. Min. sınır yok.Boşluklu Döşeme
Şekil: 120 cm eninde içi boşluklu
Min C35 sınıfı sıfır slamp beton kullanımı
Öngermeli üretim
Lmax.=(Taşıma gücüne göre değişken)Yağmur Oluğu
Şekil: V veya U kesitinde
Min C35 sınıfı beton kullanımı
S420 demir (deprem yönetmeliği şartlarına uygun)
Öngermeli/öngermesiz üretim
Lmax.=(Projeye göre değişken)
Cephe Paneli
Şekil: Dikdörtgen kesitli
Min C35 sınıfı beton kullanımı
S420 demir (deprem yönetmeliği şartlarına uygun)
Öngermesiz üretim
Düşey /Yatay cephe paneli
d(kalınlık)= 10-20 cm arası
Isı izolasyonlu/İzolasyonsuz